EDU SMART TRAINING CENTRE

Click here to edit subtitle
PIERWSZE CENTRUM RACJONALNYCH TECHNIK ZACHOWANIA (RTZ)

 

W UK I IRLANDII szkolące specjalistów pracujących z Polonią na emigracji 


             w języku polskim z brytyjskim i/lub irlandzkim certyfikatem ukończenia szkolenia. 


Jesteśmy pierwszym centrum RTZ w UK i w Irlandii prowadzącym szkolenia dla specjalistów i warsztaty dla osób indywidualnych od 2009 roku.


Czym jest RTZ?


RTZ to Racjonalne Techniki Zachowania. To metoda samopomocy radzenia sobie z uporczywymi myślami, które wywołują emocje obniżające stan emocjonalny. Metoda ma na celu nauczenie się skutecznych technik radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych i zawodowych poprzez wykształcenie funkcji zdrowego myślenia i szybkiego radzenia sobie z niechcianym stanem emocjonalnym.Nasza oferta szkoleniowa skierowana jest do specjalistów pracujących z Polonią w UK i Irlandii. 

Szkolenia dla specjalistów są certyfikowane, wydawane przez EDU SMART Training Centre. 

Nasze Centrum RTZ jest zarejestrowane w UK Register of Learning Providers pod numerem (UKPRN) 10066595

Szkolenia specjalistyczne RTZ prowadzone są w języku polskim.
Na czym opierają się Racjonalne Techniki Zachowania?


Program Racjonalnych Technik Zachowania oparty jest na teoriach uczenia i neurofizjologii oraz koncentruje się głównie na możliwościach zmiany niezdrowego sposobu myślenia. W naszej opinii zdrowe myślenie oparte jest na faktach i nie ma nic wspólnego z pozytywnym myśleniem. Zdrowe myślenie nie zawsze jest pozytywne. W naszym doświadczeniu pracy z grupami oraz osobami indywidualnymi, wiele osób uważa, że pozytywne myślenie pomoże uporać się z trudnymi myślami, emocjami, stanami niepożądanymi. RTZ patrzy z różnych punktów na ludzkie zachowanie, zajmuje się emocjami, doznaniami fizycznymi, myślami i przekonaniami.


Sam model szkoleń jest powiązany z ABC Aarona Becka oraz ABCDE Alberta Elisa, które to opierają się na pomocy pacjentom w wyjściu z błędnego koła wywołanego przez irracjonalne interpretacje faktów prowadzące ich do niepożądanych stanów emocjonalnych. 


Założycielka CENTRUM RTZ DIALOG of Transformation w UK i Irlandii, Aleksandra Marcinkowska współpracuje z dr. Mariuszem Wirgą oraz dr. Michaelem DeBernardi wspierając grupę na FB ‘’Jak nie zwariować podczas pandemii?’’ oraz webinary o tej samej nazwie, które prowadzone są dla zwykłych osób w niezwykłych okolicznościach.


Zasadnicze założenie Racjonalnych Technik Zachowania (RTZ) wykazuje, że ludzie nie są niepokojeni przez rzeczy, ale przez własne spojrzenie na nie. Fakty nie są dobre ani złe, ale myślenie na ich temat wzbudza określone emocje. Oznacza to wprost, że nase odczucia emocjonalne (strach, smutek, przygnębienie) to jak się czujemy zależy od myśli jakie mamy na temat ego co widziny lub postrzegamy. 


Celem RTZ jest aktywna nauka, jak usuwać własne niezdrowe przekonania.


Nasze warsztaty i szkolenia prowadzone są przez psychologa, psychoterapeutę, terapeutę SI panią Renatę Fijałkowską, która na co dzień pełni funkcję dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu i realizuje szereg projektów z Polonią w UK oraz Irlandii. Zarządza także programami Erasmus+ we współpracy z EDU SMART, które mają na celu podniesienie kompetencji pracowników socjalnych, policji, asystentów rodziny, wychowawców domów dziecka, psychologów, pedagogów, terapeutów, nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek, domów pomocy społecznej itd.


Co nam dają Racjonalne Techniki Zachowania?


RTZ uczy, jak obniżyć poziom lęku, poprawić swój stan zdrowia, jak pomóc sobie samemu czuć się lepiej i zaakceptować to, co się z nami dzieje. W ramach psychoedukacji wzmacnia się mocne strony uczestników warsztatów, uczy się myślenia zdrowego, co obniża poziom frustracji, niemocy. Nabyte kompetencje pozwalają skutecznie zarządzać swoimi emocjami, przekonanymi i tym, co pojawia się w głowie w uporczywy sposób. Koncentracja na zasobach oraz dostęp do rzetelnej wiedzy zwiększa poczucie kontroli nad sytuacją, pozwala zbudować zdrowy obraz siebie, zaakceptować to, kim jesteśmy, pozwala w konsekwencji zaangażować się w proces zmiany.


Zapraszamy na nasze warsztaty: